Thành lập nhóm nghiên cứu về động cơ Hydro | Tin Thể thao 24h | Ngày 8/12/2023