TP.Dĩ An đã chính thức trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 296, ngày 27-3-2023 của Thủ tướng Chính phủ.