Công tác cấp căn cước công dân đã được thành phố Dĩ An coi là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện trong năm 2022, Công an thành phố Dĩ An đã chỉ đạo cho các bộ phận trực thuộc, triển khai liên tục kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật. Ngoài thành lập các điểm làm căn cước công dân cố định tại các phường, công an đã thành lập các tổ cấp căn cước công dân lưu động đến từng nhà dân để cấp cho những người già, bệnh tật, khó khăn đi lại.