Không khí Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại thành phố Tân Uyên.