Sáng 24/6, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức tiêm tập trung liều nhắc lại (mũi 4) vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị của thành phố.