Theo những ghi chép lịch sử, vùng đất Thủ Dầu Một – Bình Dương xưa được bao phủ bởi những rừng dầu rộng lớn và được xem là công viên của khu vực Đông Nam bộ. Ngày nay dù những cây dầu cổ xưa không còn nhiều nhưng thành phố Thủ Dầu Một đã trồng lại rất nhiều hàng dầu để tăng độ phủ xanh cho Thành phố.