Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, sáng 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, sáng 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Các đại biểu thống nhất về sự cần thiết ban hành Dự án Luật để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch; thống nhất với Tờ trình của Chính phủ đề nghị tên gọi là Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Về phạm vi điều chỉnh, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ Ngành rà soát kỹ các điều khoản của các Luật có liên quan, để bảo đảm đúng mục tiêu của việc sửa đổi đồng bộ với Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, Dự án Luật đủ điều kiện thông qua tại một Kỳ họp theo thủ tục rút gọn, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế- Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nếu thông qua và đưa Luật Quy hoạch vào thực thi, sẽ góp phần thu gọn thủ tục hành chính phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Công an Nhân dân (sửa đổi).