Theo Tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu của Mỹ BlackRock, thế giới cần khoản đầu tư lên tới 4.000 tỉ USD/năm vào giữa những năm 2030 cho tiến trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Để đạt được mức đầu tư này, BlackRock cho rằng cần tăng cường vốn trong các lĩnh vực công và tư nhân. BlackRock nhận định, châu Á - Thái Bình Dương đang thực sự là trung tâm của cơ hội đầu tư năng lượng, cùng các thị trường phát triển và mới nổi./.