Một trong những điểm mới, quan trọng của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến nhân dân đó là giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Mặc dù vẫn có những ý kiến trái chiều, nhưng nhìn chung, đại đa số đều đánh giá, sự điều chỉnh này là tích cực, hướng tới an sinh xã hội lâu dài.