Khách mời: Tiến sĩ Vũ Trung Kiên ; Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng; Học viện Chính trị Khu vực II

 “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “Thi đua lấy tinh thần yêu nước làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra mối quan hệ bản chất giữa hai thành tố: Yêu nước và Thi đua. Người phân tích: Yêu nước - một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta; còn Thi đua - một động lực khơi nguồn, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, đưa kháng chiến đến thắng lợi, đẩy kiến quốc đến thành công. Do vậy, phong trào thi đua không chỉ là hoạt động tích cực và sáng tạo trong công việc hằng ngày, trong lao động sản xuất, mà còn là hoạt động tư tưởng và tinh thần, là biểu hiện của lòng yêu nước, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam đối với Tổ quốc thân yêu.

Mời các bạn xem các chương trình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại http://btv.org.vn/tin-tuc/dao-duc-ho-chi-minh

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG