Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “ Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.