Thị xã Dĩ An đang phấn đấu đến năm 2018 đạt tiêu chí đô thị loại 2, do đó việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tư đô thị có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về xây dựng đô thị văn minh và

Thị xã Dĩ An đang phấn đấu đến năm 2018 đạt tiêu chí đô thị loại 2, do đó việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tư đô thị có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về xây dựng đô thị văn minh và hiện đại.

Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, thị trường bất động sản ở thị xã Dĩ An diễn ra hết sức sôi động, kéo theo đó nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn cũng tăng cao đột biến. Theo thống kê trong năm 2017, thị xã Dĩ An đã tiếp nhận và giải quyết gần 4200 hồ sơ xin phép xây dựng và trong quý 1/2018 là gần 750 hồ sơ. Thời gian qua, một giải pháp quan trọng mà thị xã Dĩ An đặt ra là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để người dân giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và cấp phép xây dựng. Nhờ đó đã tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn xây dựng nhà và chấp hành đúng quy định của nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Song song với công tác cải cách hành chính, một vấn đề quan trọng của thị xã Dĩ An đặt ra chính là tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép đối với lĩnh vực xây dựng. Qua công tác thanh kiểm tra trong năm 2017, thị xã đã xử lý 145 trường hợp vi phạm hành chính như xây dựng không phép, sai phép với tổng số tiền trên 1 tỷ 100 triệu đồng, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 6 căn nhà và ban hành 8 quyết định thu hồi giấp phép xây dựng do không chấp hành nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước  về đất đai và xây dựng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phân lô, bán nền sai quy định của pháp luật. Nhờ đó tình trạng xây dựng không phép, sai phép ở thị xã Dĩ An trong thời gian vừa qua đã giảm xuống đáng kể.

Thời gian tới thị xã Dĩ An đang có những điều chỉnh về công tác nhân sự và quản lý đối với lĩnh vực trật tự đô thị. Trong đó đề cao trách nhiệm, xử lý nghiêm đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là trách nhiệm của chủ tịch UBND, cán bộ xây dựng, địa chính các phường và ngành chức năng của thị xã khi để xảy ra tình trạng xây dựng không phép. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân chấp hành đúng các quy định của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, công khai các loại quy hoạch để người dân nắm bắt để đảm bảo việc xây dựng nhà ở có đầy đủ các thủ tục và đúng quy hoạch.

Để hạn chế tình trạng xây dựng không phép, sai phép đang đòi hỏi các cấp chính quyền cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, đây là yếu tố mang tính chất then chốt, góp phần làm cho công tác xây dựng đảm bảo đúng quy hoạch trong lộ trình xây dựng đô thị theo hướng văn minh và hiện đại mà thị xã Dĩ An đang hướng tới.