Cùng với các lực lượng chức năng toàn tỉnh, trong thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thị xã Tân Uyên đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là vấn đề kiểm soát tải trọng trong hoạt động vận tải theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.