Cây cầu này có nhịp dài dài 2.023m, vượt cây cầu treo có nhịp dài gần 2.000 m có tên là Akashi Kaikyo của Nhật Bản. Đây là dự án mới nhất trong loạt dự án đầy tham vọng về cơ sở hạ tầng do Tổng thống Erdogan khởi xướng.