Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh than trên người.