Việc xây dựng phong trào toàn dân PCCC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ.

Trong những năm qua, phong trào toàn dân PCCC đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Phong trào toàn dân PCCC ngày càng phát triển sâu rộng, huy động được sự tham gia tích cực của từng cơ quan, tổ chức, khu dân cư, hộ gia đình trong việc tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa về cháy, nỗ lực chú ý nhằm kiềm chế cháy, nổ xảy ra. Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, nội dung theo hướng chuyên sâu vào nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp. Trong đó, công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân PCCC không chỉ tập trung vào người đứng đầu, người lao động tại các doanh nghiệp mà còn chú trọng đến người dân tại các khu dân cư, hộ gia đình.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG