Trong suốt chặng đường 75 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển; vùng đất Thủ Dầu Một giàu truyền thống cách mạng đã luôn năng động, sáng tạo trong dựng xây kiến thiết; từ trong máu lửa đứng dậy sáng lòa, thể hiện tốt vai trò trung tâm của tỉnh Bình Dương, trở thành Thành phố văn minh, giàu đẹp, hiện đại.