Thủ tướng Anh Theresa May đã tiến hành cải tổ nội các vào ngày hôm qua (11/6). Hầu hết các vị trí chủ chốt trong Chính phủ Anh đều có sự thay đổi, bao gồm vị trí Bộ trưởng Phát triển quốc tế, Giao thông, Y tế, Bộ trưởng phụ trách xứ Wales, Bộ trưởng Cộng đồng, Tư pháp, Giáo dục, Thương mại…