Thông báo của Chính phủ Argentina cho biết các vấn đề sẽ được đề cập trong cuộc hộp đàm bao gồm thương mại song phương và triển vọng về một thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên minh châu Âu và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).