Cùng với chính quyền mới của Tổng thống Moon Jae-in, Thủ ướng Abe mong muốn xây dựng một mối quan hệ mới hướng tới tương lai giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Abe hy vọng hai nước nói riêng cũng như ba nước Hàn - Mỹ - Nhật sẽ có khả năng phối hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề an ninh cấp bách liên quan đến Triều Tiên.