Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 với nhiệm vụ cắt giảm 100% tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 với nhiệm vụ cắt giảm 100% tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành.

Thủ tướng yêu cầu, năm 2019, bộ máy thực hiện siết chặt kỷ luật ngân sách, tài khóa, đảm bảo chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán Quốc hội thông qua.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cả bộ máy phải giảm tần suất, thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm với khoảng 12% kinh phí dự toán do cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng đề nghị các hạn chế kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bố trí đoàn ra nước ngoài trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng cấp quốc gia, công trình thuộc dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương.