Hiện nay, ngày càng có nhiều người chuyển sang ăn chay không chỉ do tín ngưỡng mà còn để cân bằng thực phẩm. Tuy nhiên, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chay cần được quan tâm và cần có sự kiểm tra của ngành chức năng.