Trên nền tảng hợp tác song phương tốt đẹp giữa 2 quốc gia Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương luôn là một trong những địa phương tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Singapore.