Theo chỉ đạo của Chính phủ, các kịch bản phục hồi kinh tế sau dịch Covd-19 đang được xúc tiến xây dựng ở các cấp ngành, địa phương và quốc gia dựa theo giả định thời gian kết thúc dịch bệnh. Dù bất luận kịch bản nào thì Việt Nam cũng cần tiếp tục và đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, loại bỏ những thủ tục gây chậm trễ, giảm bớt thanh kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh tiến độ giải ngân 700.000 tỷ đồng đầu tư công trong năm nay.

 

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

 

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

 

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 

Youtube: www.youtube.com/btvgo