Năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân về việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.