Kênh truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 6/1, tuần hành đã diễn ra ở các thành phố Amol, Semnan và Shadegan. Những người biểu tình vẫy quốc kỳ Iran và hô vang các khẩu hiệu nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ cũng như phản đối những cuộc biểu tình chống đối gần đây.