Khách mời: Thạc sĩ Thạch Kim Hiếu, Khoa Xây dựng Đảng – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Để xây dựng được một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Hồ Chí Minh đưa ra một hệ thống luận điểm đặc sắc về công tác cán bộ Đoàn - một trong những khâu trọng yếu để củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, vì: “Đoàn Thanh niên Lao động là cánh tay đắc lực của Đảng” . Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Điều đó có thể hiểu sự nghiệp của Đoàn do đội ngũ đoàn viên quyết định. Nhưng để quần chúng thể hiện sức mạnh của mình đưa cách mạng đến thắng lợi, quần chúng lại cần có đội ngũ cán bộ lãnh đạo của giai cấp mình. Trong mối quan hệ này, Hồ Chí Minh chỉ ra: cán bộ là cái gốc của mọi công việc, mọi việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Đoàn thanh niên là một tổ chức quần chúng cách mạng cần có đội ngũ cán bộ tốt mới có thể lãnh đạo đưa sự nghiệp của Đoàn đến thành công. 

Mời các bạn xem các chương trình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại http://btv.org.vn/tin-tuc/dao-duc-ho-chi-minh

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

 App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG