Ngay từ những ngày đầu thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Đảng, Chủ tịch HCM quan tâm, xây dựng. Và Bác đặc biệt chú trọng về tiêu chuẩn, tư cách người cán bộ quân đội