Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 100% Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 100% cơ sở Đoàn có hoạt động, phần việc ý nghĩa chào mừng thành công cuộc bầu cử gắn với đợt tuyên truyền cao điểm về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo