Sáng 11/1, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về: “Xây dựng phong cách , tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Min

Sáng 11/1, Tỉnh y BD tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về: “Xây dng phong cách , tác phong công tác ca ngưi đng đu, ca cán b, đng viêntrong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Nam - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm- Phó BT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ,  BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.

Hội nghị đã nghe Phó giáo sư – tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện HCM và các lãnh tụ, học viện Chính trị Quốc gia HCM trình bày các nội dung chuyên đề 2018 về: “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh”.

Sinh thời, Chủ tịch Hô Chí Minh rất quan tâm đến xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng rèn luyện phong cách công tác. Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ đảng viên, đảng viên theo tư tưởng Hô Chí Minh cần tập trung thực hiện phong cách dân chủ, quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương. Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hô Chí Minh cần tập trung thực hiện: Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán, phong cách lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, phong cách Cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Triển khai kế hoạch số 41 của Tỉnh Ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tổ chức nghiên cứu quán triệt thực hiện những nội dung của chuyên đề năm 2018; đồng thời phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề còn tồn tại có liên quan đến phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết TW 4 khóa 12 và Nghị quyết TW 6 khóa XII.

Trong quá trình triển khai cần xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minhtrong tự phê bình và phê bình, đưa nội dung học và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ, tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh, chú trọng công tác tuyên truyền. Song song đó, cần kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hô Chí Minh.