Theo CCTV, trong bài diễn văn chỉ đạo tại Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh "khi Trung ương Đảng đưa ra một quyết sách, tất cả các đảng bộ cần áp dụng vào thực tiễn một cách chính xác".