Quyết định rút khỏi Thỏa thuận khí hậu của Tổng thống Mỹ là do tác động từ bức thư của 22 Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, trong đó có thủ lĩnh Mitch McConnell, kêu gọi rút khỏi thỏa thuận.

Những người ủng hộ Thỏa thuận Khí hậu lo ngại sự vắng bóng của Mỹ sẽ khiến các quốc gia khác giảm bớt cam kết thực thi thỏa thuận hoặc thậm chí xin rút.