Ông Uchiyamada cũng cho biết ban lãnh đạo Toyota đang xem xét và thảo luận với Chính phủ Anh cách thức giúp duy trì sự cạnh tranh của hãng này tại Anh hậu Brexit.