Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn quan tâm, ghi nhớ vai trò, công lao của người cao tuổi. Người luôn căn dặn các cấp bộ đảng, chính quyền và nhân dân ta phải biết kính trọng, tôn vinh, khuyến khích, động viên và có những chính sách quan tâm kịp thời đến việc chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Dù trong bất kỳ thời điểm nào, ở mọi lúc, mọi nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong việc chăm sóc người cao tuổi. Thông qua các bài viết, bài nói chuyện, với tình cảm ân cần, gần gũi, chân thành, Người thường xuyên thăm hỏi, động viên kịp thời, khuyến khích người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình trong cuộc sống, phải tự mình học tập nâng cao dân trí, tích cực tham gia các hoạt động trong đời sống xã hội, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.