Hành khách trên chiếc máy bay Zero-G - thuộc loại máy bay A310, có thể trải nghiệm tình trạng không trọng lực trong 20 giây khi máy bay cất cánh lên bầu trời. Công ty Novespace là nơi tiến hành chương trình này cùng cơ quan không gian Pháp CNES nhằm cho phép các nhà nghiên cứu tìm hiểu tác động của tình trạng lực hấp dẫn siêu nhỏ đối với cơ thể con người, thực vật với hy vọng một ngày nào đó có thể đưa con người lên sống trên sao hỏa.