Để tìm hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của cơn bão 16 đối với tỉnh Bình Dương cũng như những giải pháp chủ động phòng chống thiên tai của tỉnh, nhóm phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Cảnh Dần – PGĐ Sở NN – PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng