Sau thời gian học tập miệt mài, hơn 15 ngàn thí sinh tỉnh Bình Dương đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 an toàn, đúng quy định. Các thí sinh làm 4 bài thi là: Ngữ Văn, Toán, Tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, Ngoại ngữ. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99% tổng số thí sinh đăng kí. Đánh giá về kết quả kỳ thi năm nay, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi số 44 tỉnh Bình Dương.