Sáng 29/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao chủ trì Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 58 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58.