Đây là một cuộc triển lãm đặc biệt để đánh dấu 100 năm thiết lập một con đường chính ở trung tâm thành phố Philadelphia. Có tất cả 27 xe xích lô, được trang trí 1.000 đèn lồng, khiến thành phố thêm lung linh khi đêm về.