Trong vòng 20 năm, văn hóa Tiki trở thành một phần của văn hóa Mỹ, nhưng đến thập niên 1970, nền văn hóa này bị lãng quên trong gần 20 năm. Sau đó nó trở nên phổ biến trong các quán bars.