Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương Liên bang Đức gọi tắt là BWA vào chiều 16/4. Ông Urs Unkauf, Giám đốc điều hành Mạng lưới Kinh tế Toàn cầu làm trưởng Đoàn BWA.