Tốt nghiệp Khoa Kinh tế – Đại học Sài Gòn, bắt đầu khởi nghiệp từ nghề nuôi yến và chuyển giao kỹ thuật nuôi yến, từ năm 2019, anh Hồ Hoàng Hiếu, ở ấp Bàu Càm, xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, với niềm say mê nông nghiệp, sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm và áp dụng những kiến thức được học để xây dựng mô hình trồng nấm. Điểm đặc biệt của mô hình là, Anh đã sử dụng rác thải, thông qua xử lý để trồng nấm hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.