Sau khi mở cuộc kiểm tra các doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc)  đã phát hiện hơn 70% doanh nghiệm vi phạm các quy định môi trường gây ô nhiễm bầu không khí