Trung Quốc mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Pháp trong mọi lĩnh dựa trên tinh thần hợp tác cùng thắng và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ “Vành đai và Con đường”