Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng đơn vị điển hình trong công tác khám chữa bệnh ở Bình Dương

Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đội ngũ cán bộ y tế. Trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện, luôn nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong thời gian qua, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng chống dịch, triển khai các kỹ thuật mới trong điều trị như: Nội soi Thực quản-dạ dày-tá tràng; X-quang kỹ thuật số; Siêu âm 4D; Chụp CT-Scan; Xét nghiệm Huyết học, xét nghiệm sinh, triển khai Phòng khám OPC… Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, tập trung xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, tích cực tiếp nhận và chuyển giao khoa học kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và phong cách thái độ phục vụ người bệnh.