Thông tin liên quan đến tình hình thực hiện chuẩn hóa  thông tin thuê báo di động, tính đến hết ngày 28/3 đã có hơn 1,8 triệu thuê bao thực hiện chuẩn hóa lại thông tin cá nhân, chiếm 46,89% số thuê bao thuộc diện phải chuẩn hóa. Như vậy, vẫn còn hơn 53% số thuê bao nằm trong diện nhưng chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin.