Trường THCS Trịnh Hoài Đức - Thành phố Thuận An - Đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua

Những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành Giáo dục & Đào tạo gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đội ngũ cán bộ, giáo viên tỉnh Bình Dương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần đưa Bình Dương trở thành một trong những tỉnh, thành có chất lượng giáo dục hàng đầu cả nước. Trường THCS Trịnh Hoài Đức ở phường An Thạnh, thành phố Thuận An là một trong những đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua của ngành Giáo dục & đào tạo tỉnh Bình Dương.