Giao lưu trực tiếp với Bác sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Nhưỡng, Trưởng Khoa Nhi, BV Đa khoa Bình Dương vào lúc 15h00 đến 16h00 thứ sáu ngày 12-05-2023 trênh kênh BTV1.