Trước con số hơn 700.000 người chết mỗi năm do tình trạng kháng kháng sinh, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc vừa triển khai kế hoạch hành động quốc gia về quản lý và sử dụng kháng sinh, phòng chống hiện tượng khán

Trước con số hơn 700.000 người chết mỗi năm do tình trạng kháng kháng sinh, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc vừa triển khai kế hoạch hành động quốc gia về quản lý và sử dụng kháng sinh, phòng chống hiện tượng kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.

Theo  Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn: từ đầu năm 2018 sẽ dừng sử dụng các kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi và thủy sản, từ năm 2020 sẽ cấm hẳn; chỉ cho phép sử dụng trong phòng và trị bệnh cho con giống. Hiện nay, có những loại kháng sinh do Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn cấp phép nhập khẩu và sản xuất, có loại kháng sinh do Bộ Y tế quản lý. Vì vậy, để việc quản lý kháng sinh một cách chặt chẽ, đòi hỏi 2 bộ cùng vào cuộc. Sắp tới, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn cũng sẽ đề nghị sửa đổi, ban hành một loạt nội dung mới trong Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật An toàn thực phẩm.