Tuổi trẻ với nhiều ước mơ, hoài bảo thế nhưng anh Toàn đã tạm gác lại tất cả, tình nguyện tham gia làm người lính gác đảo, anh muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong công cuộc bảo vệ biển trời của quê hương, anh là người lính Nguyễn Trọng Toàn, Đảo Sơn Ca, Trường Sa - Khánh Hòa.